Kanadské právo

Polten & Associates

Polten & Associates je malá právnická kancelária sídliaca v centre Toronta. Pri poskytovaní našich služieb kombinujeme skúsenosti a odbornosť s cenovou a časovou efektivitou. Poraďte sa so slovensky hovoriacim právnikom v Toronte.

Kanadské a ontárijske právo

Prečítajte si naše články o rôznych oblastiach kanadského práva v slovenskom jazyku.

Podnikanie v Kanade, právny radca pre podnikanie v provincií Ontário

Kanadské právo, federalizmus a ústava

Kanadské pracovné právo

Kanadské dedičské právo

Kanadské rozvodové právo

Kanadské zmluvné právo - zmluvy v Ontáriu

Pripravujeme:

Kanadské imigračné právo

Súdne spory - občianske procesné právo v Ontáriu

Otázky o kanadskom práve

Kontaktujte Polten & Associates a spojte sa so slovensky a česky hovoriacim právnikom v Toronte (Ontário) na telefónnom čísle          416-601-6802, ak voláte z Toronta, alebo bezplatne na čísle 1-866-322-6521.